Linksmasis karas

About the project

„Ar aš su jumis nešokau…?“ – universali sakinio pradžia, kuria visais laikais buvo galima užmegzti pažintį. Šia V. Šekspyro fraze spektaklio „Linksmasis karas“ herojus lordas Benediktas įves žiūrovą į Šekspyro laikų teatralizuotą šokio vaidinimą. Projekto kūrėjai – žymi britų režisierė ir choreografė, Šekspyro epochos kultūros ir teatro tyrėja Jane Gingell bei senosios muzikos ir šokio ansamblis „Banchetto musicale“. Visas būrys dvariškių – ansamblio šokėjų ir muzikų – įtrauks žiūrovus į žavingą dviejų įsimylėjėlių flirto dramą. Eilutėmis iš didžiojo anglų poeto Viljamo Šekspyro dramų kalbantys veikėjai (dainininkas Nerijus Masevičius ir aktorė Sigita Mikalauskaitė) elegantiškai plėtoja siužetą – taigi ar pavyks Jam užkariauti Jos širdį?

Jane Gingell – Europoje žinoma senojo šokio tyrinėtoja ir choreografė, senosios muzikos reginių, baroko operos režisierė, kurios repertuaras įvairuoja nuo viduramžių liturginės dramos iki vėlyvųjų Hendelio operų.
„Šią programą kūriau norėdama pateikti Šekspyro dialogus įdomiame kultūriniame kontekste – šokio fone. Tai dviejų, nuolat besikivirčijančių įsimylėjėlių tema, kurioje žaidimų, ginčų ir galiausiai ilgai laukto susitaikymo pabaigoje laukia… “. Choreografė žiūrovams pristato V.Šekspyro laikų šokių mokytojo autentiškas John Playford choreografijas, dalį šokių Jane Gingell sukūrė remdamasi tuo metu Europoje paplitusių italų choreografų Cesare Negri ir Fabritio Caroso traktatuose aprašomų žingsnių pagrindu.
Spektaklyje naudojami dialogai iš V. Šekspyro komedijų „Daug triukšmo dėl nieko“, „Užsispyrėlės sutramdymas“, „Kaip jums patinka“.
Pasak Jane Gingell „Šokis yra kalba. Tebėra per daug šokėjų manančių, kad šokis siejasi tik su judesiu. Šokis visada buvo ir tebėra žinia, pranešimas, bendravimas, visų pirma – judesiu kažką norima pasakyti. Ir svarbiausia – ryšys su publika. Mano patirtis rodo, kokia stipri yra autentiško šokio jėga ir kaip ji gali veikti žiūrovą. Autentiškumas pasireiškia ne istoriniame objekto tyrinėjime, bet kaip emocionaliai tai veikia publiką. Šiame pasirodyme V. Šekspyro, šokio ir emocinė dramaturgija eina paraleliai.“